DIBs høringssvar om inkassosalærer

Dansk InkassoBrancheforening har et stykke tid talt for, at der skulle ske en stigning i inkassosalærerne. De har ikke været reguleret siden 2016.

DIB er tilfreds med, at der nu er blevet lyttet til vores budskab. Vi er derfor positive overfor justitsministeriets forslag om øgede inkassosalærer. DIB finder dog, at stigningen rimeligvis kunne have være større for at tage højde for de senere års betydelige inflation og nye udgifter for inkassobranchen.

Læs høringssvaret