Om Dansk InkassoBrancheforening


Foreningen er grundlagt i 1992 og har til formål at arbejde for en sund udvikling af inkassovirksomhed i Danmark.

Foreningen følger lovgivningsarbejdet og offentlige myndigheders afgørelser, afgiver udtalelser og samarbejder i øvrigt med offentlige myndigheder for at fremme medlemmernes interesser.

Foreningen medvirker til at parterne i et inkasso sagsforløb får en korrekt sagsbehandling af medlemsvirksomhederne, i overensstemmelse med gældende lovgivning og arbejder bl.a. for oprettelse af et ankenævn.

 

Foreningens formål er:

  • At varetage medlemmernes fælles interesse og fremme samarbejdet mellem medlemmerne.

  • At virke for en sund udvikling af inkassovirksomhed i Danmark. At samarbejde med offentlige myndigheder for at fremme medlemmernes interesser.

  • At repræsentere medlemmerne udadtil såvel national og internationalt, samt at være medlem af internationale organisationer af inkassovirksomheder, som skønnes hensigtsmæssigt.

  • At bistå medlemmerne med oplysninger, rådgivning og på andre måder.

  • At følge lovgivningsarbejdet og offentlige myndigheders afgørelser, afgive udtalelser til offentlige myndigheder, herunder domstole, alt vedrørende inkassospørgsmål.

  • At medvirke til at klienter og debitorer får en korrekt sagsbehandling af medlemmerne, bl.a. ved oprettelse af et ankenævn.