Info om inkasso


Inkasso handler om at opkræve gæld, der ikke er betalt efter aftale.

En kreditor (den part der har penge til gode) kan efter et inkassovarsel vælge at lade en inkassovirksomhed opkræve gælden på vegne af kreditoren. Inkassovirksomheden overtager derefter dialogen med debitoren (den part, der skylder penge).

Inkasso kan ses som et sidste forsøg på at finde en god frivillig løsning med debitor inden en gæld sendes til inddrivelse hos retten.

Hvad skal der til inden en gæld kan sendes til inkasso?

En gæld kan sendes til inkasso, når den er forfalden, og skyldneren mindst har modtaget en rykker med varsel om inkasso, som man skal have mindst 10 dage til at betale. Rykkeren kan blive pålagt et gebyr på 100 kr.

Hvad sker der, når en gæld er sendt til inkasso?

Når en gæld er sendt til inkasso, vil inkassovirksomheden tage kontakt til skyldneren for at få betalt gælden. Der kan i nogle tilfælde indgås en aftale om at betale gælden i afdrag, hvis hele gælden ikke kan betales med det samme.

Er skyldneren uenig i gælden er det vigtigt at meddele det til inkassovirksomheden, så det kan afklares til gavn for alle parter.

Når en gæld er sendt til inkasso, vil der blive opkrævet et inkassosalær, som skyldneren skal betale. Det er reguleret af myndighederne, hvor stort dette salær må være. Det afhænger af gældens størrelse.

Retslig inkasso

Hvis en skyldner fortsat ikke betaler sin gæld eller ikke overholder en aftale med inkassovirksomheden, kan gælden blive sendt til retslig inkasso ved retten. Her vil der blive truffet en afgørelse, som vil være forbundet med yderligere omkostninger for skyldneren, hvis skyldneren ikke får medhold i sagen.