Klagemyndighed


Inkassofirmaet skal udøve inkassovirksomhed i overensstemmelse med god inkassoskik (inkassolovens § 9).

En skyldner kan klage til Forbrugerombudsmanden eller til Politiets Administrative Center, hvis man mener en inkassovirksomhed overtræder god inkassoskik.

Dansk InkassoBrancheforening har ikke et klagenævn. 

Et firma skal være autoriseret til at udøve inkassovirksomhed. Det er Politiets Administrative Center, der udsteder autorisation til inkassovirksomhed. Det er også Politiets Administrative Center, der tilbagekalder en autorisation til at udøve inkassovirksomhed. 

Ønsker du at klage over en autoriseret inkassovirksomhed, kan du klage til (links):

 

Politiet

eller

Forbrugerombudsmanden