Danske Inkasso


Danske Inkasso ApS hjælper dagligt danske virksomheder med inddrivelse af tilgodehavender, og vi kan hjælpe med hele processen fra rykker til fogedretssager. Vi er centralt beliggende i Odense, og har gennem vores søsterselskab Intecredo Inkasso GmbH også kontor i Flensborg. 

Det er vores grundfilosofi, at det skal være muligt og økonomisk rentabelt at eftersætte alle fordringer - uanset fordringernes størrelse - og at man som kunde altid ved, hvad inkassoydelserne koster. 

Vi var et af Danmarks første online-inkassobureauer, og konceptet har i dag ført til, at vi med mere end 200 kunder er et af Danmarks førende inkassobureauer. 

 

Munkehatten 9
5220 Odense SØ 

T. +45 7027 4273
E. Info@danskeinkasso.dk

Web: Click på logo