Horten


Horten

 

Horten er en full-service advokatvirksomhed med over 60 års erfaring og med ca. 350 medarbejdere. Som noget unikt i advokatbranchen tilbyder Horten højt specialiseret og digitaliseret inddrivelse på lige fod med traditionelle inkassobureauer. 

Som kunde hos Horten kan du få behandlet alle dine fordringer ét sted. Vores erfaring og kompetencer inden for inddrivelse af fordringer betyder, at vi kan håndtere alle typer opgaver inden for debitorhåndtering. Det gælder uanset, om der er tale om en ren pengefordring, eller om fordringen er sikret fx ved virksomhedspant 

Som advokater kan Horten endvidere behandle tvistede krav i retten, foreslå tvangsauktioner og lave konkursbehandling, hvis de inddrivelseskridt er nødvendige. Hortens juridiske ekspertise kombineret med vores digitaliserede set-up gør os til en unik spiller inden for inddrivelse, som borger for kvalitet og ordentlighed helt ned i detaljen. Som advokater efterlever vi således ikke kun god inkassoskik, men også god advokatskik. 

Vi gør os umage med at levere den absolut bedste inddrivelse, og vi vægter kompetencer og faglighed højt. Vi har eget call center og specialiserede sagsbehandlere, der understøttes af vores mange juridiske medarbejdere. 

For at sikre optimal udnyttelse af ressourcerne hos både Horten og vores kunder har vi altid fokus på at levere en fuldautomatiseret, digital proces. Det minimerer fejl og sparer tid. Vi har vores egne IT-udviklere, der løbende udvikler vores systemer og bygger digitale broer til vores kunders systemer. 

Phillip Heymans Allé 7
2900 Hellerup 

T. +45 3334 4000
E.  Info@horten.dk

Web: Click på logo