PayEx


PayEx A/S

Med PayEx har du en pålidelig og erfaren ekstern partner, som hjælper dig med at inddrive din gæld, uden at selv risikerer dit forhold til kunden. Fyrre års erfaring og de højeste etiske standarder garanterer dig en sikker procedure og en respektfuld behandling.

Kejsergade 2, 4.sal
1155 København K 

T. +45 3312 1030
E. info@payex.dk
Web: Click på logo