Lowell


 

Lowell

Lowell er en af Europas største credit management virksomheder - med en mission om at få kredit til at fungere bedre for alle. Vi opererer i Storbritannien, Tyskland, Østrig, Schweiz, Danmark, Norge, Finland, Sverige og Estland. Vi har ca. 170 medarbejder i Danmark. 

Lowell Danmark, tidligere Lindorff Danmark, er sammen med søsterselskaberne i Sverige, Finland, Estland og tidligere Intrum Justitia i Norge nu en del af Lowell-koncernen. Fra 1. oktober 2018 vil vi alle arbejde under et fælles brand Lowell. Vi har en ambition om, at skabe et samfund med velfungerende finansmarkeder for kunden såvel som forbrugeren. 

Lowell tilbyder credit management til alle former for virksomheder, herunder både store, mellemstore og små virksomheder. Vores virksomhedstjenester omfatter alt fra data analysering, betalingsservices, faktureringer, gældsinddrivelse til opkøb af forfaldne eller usikre tilgodehavender. Vi er især stærke inden for finansverdenen, hvor vi har en ledende position i Europa. 

Hele Lowell koncernen har i alt 4.400 ansatte fordelt på ni lande, hvoraf 950 er ansat i Norden. 

Langmarksvej 57 D.
8700 Horsens 

T. +45 76282828 

Web: Click på logo